Kodeks Etyczny

Do wszystkich Uczestników Kongresu,

Zgodnie z Kodeksem Etycznym ISH  www.ishhypnosis.org/administration/code-of-ethics/ zobowiązuję się do przestrzegania następujących zasad:

1) Specjaliści powinni być świadomi faktu, że są zobowiązani do stosowania hipnozy tylko w celach ściśle zawodowych, co do których posiadają kwalifikacje, przestrzegając jednocześnie ograniczeń wynikających z charakteru wykonywanej pracy zawodowej. Oznacza to, że ci, którzy stosują hipnozę w celach klinicznych lub terapeutycznych, powinni posiadać do tego kwalifikacje zawodowe uznawane przez służbę zdrowia, opiekę społeczną lub Ministerstwo Edukacji w ich kraju.

2) Specjaliści powinni stosować hipnozę w swojej pracy tylko wtedy, gdy jest to zgodne z zasadami ich stowarzyszenia zawodowego i warunkami pracy. Powinni ograniczyć stosowanie hipnozy tylko do sytuacji, w  których zostałoby to uznane za zasadne przez  służbę zdrowia, opiekę społeczną lub Ministerstwo Edukacji w ich kraju.

Rejestrując się na Kongres zobowiązuję się przestrzegać w/w Kodeksu Etycznego.