TŁUMACZENIA

Głównym językiem kongresu jest język angielski.
Planujemy, że wykłady plenarne oraz warsztaty przedkonferencyjne będą tłumaczone symultanicznie na język polski. W sesjach, kiedy warsztaty będą odbywać się równocześnie, nie wszystkie prezentacje będą tłumaczone.