ISH Virtual Event 2022

Szanowne Terapeutki i Terapeuci,

kilka lat temu, w epoce całkiem przed pandemią prowadziłem kilkudniowe zajęcia w Chinach. Ludny kraj, mieszka tam co piąty mieszkaniec ziemi, to i na sali było ponad dwieście osób. Podczas rozważań o wymiarze asocjacja - dysocjacja, jedna z osób wtrąciła, że w Chinach, kiedy mężczyzna wyraża uczucia, wtedy jest odbierany jako niemęski. Kobiety takimi mężczyznami nie są zainteresowane. Kobieta natomiast, im bardziej ekspresyjna, tym bardziej kobieca i tym bardziej zyskuje na atrakcyjności. Sala jednoznacznie przytaknęła. Ten fragment warsztatu nie dawał mi spokoju, natarczywie powracał do mnie po zajęciach. Nurtowało mnie nieodpowiedziane pytanie, w jaki sposób kobieta może wiedzieć, że jest kochana przez mężczyznę. Jeśli jej to okaże, wtedy przestanie być postrzegany jako męski i całe okazywanie – na nic. Jeśli zaś nie okaże, to skąd mogłaby wiedzieć, że on ją kocha? Jeśli miałoby to być prawdą, podjęcie decyzji o trwałym związku, byłoby niezwykle ryzykowne dla kobiet w tej części świata. Co innego mężczyźni. Następnego dnia – spytałem. Sala zastygła w milczeniu. W Chinach, kiedy nauczyciel zadaje pytanie, oznacza to że właśnie używa pytania jako techniki dydaktycznej sprawdzającej procesy poznawczych uczniów. Nauczyciel wszystko potrafi, wszystko wie i zna odpowiedź na każde pytanie. Z samej istoty relacji, uczniowie nie mogą znać odpowiedzi na to, czego nie wie nauczyciel. Musiałem więc nieźle się natrudzić, by przekonać obecnych, że pytam, bo nie wiem, bo w każdej kulturze jest nieco albo bardzo inaczej. Usłyszałem poprawną odpowiedź. Bardzo mnie przekonała, zawiera w sobie głęboki sens. Wiele zawdzięczam takim sytuacjom. Mam nadzieję, że uczestnicy zajęć też się czegoś nauczyli.

To doświadczenie jest jednym z wielu argumentów, że warto spotykać się w kręgach różnych osób, odmiennych kultur.

W dniach 10 i 11 czerwca (piątek - sobota) odbędzie się ISH 2022 Virtual Event „Making connections in critical times”. W tym czasie od dawna był zaplanowany w Krakowie XXII światowy kongres ISH. Niestety w wielu krajach nadal obowiązują obostrzenia uniemożliwiające lub utrudniające podróżowanie. W tej sytuacji została podjęta decyzja o przeniesieniu kongresu na 12-15 czerwca 2024. W tym roku odbędzie się dwudniowe spotkanie wirtualne.

PONIŻEJ PROGRAM

PIĄTEK, 10.06

  SOBOTA, 11.06

Presidents’ Welcome:
Bernhard Trenkle and Mark Jensen
The past and future of ISH
(15:00 – 15:30)

  Welcome to day 2:
Kris Klajs, Enayat Shahidi and the ISH BOD
ISH in challenging times
(15:00 – 15:05)

Keynote #1:
Clinical keynote presenter
Consuelo Casula
Let’s rebel Against PTSD. Let’s go toward Post-Traumatic Growth
(15:30 – 16:15)

  Keynote #3:
Clinical keynote presenter
Kris Klajs and Inga Nowak-Dusza

War in Ukraine. Reflections about the future.
(15:05 – 15:45)


Keynote #2:
Research keynote presenter
Afik Faerman and David Spiegel

Neuropsychology of Hypnotizability
(16:15 – 17:00)


  Keynote #4:
Research keynote presenter
Fabrizio Benedetti

Words and Drugs: Sharing A Common Mechanism of Action
(15:45- 16:30)

Hypnomixer #1 (17:00 – 17:15)

  Hypnomixer #2 (16:30 – 16:45)

Break (17:15 – 17:30)

  Break (16:45- 17:00)

Workshop #1
Woltemade Hartman and Carl Hattingh
Resource Activation in Difficult Times: Combining Clinical Hypnosis, Yoga, Breath Work and Somatic Experiencing Techniques: A Workshop with Live Demonstrations!(17:30 – 19:00)

  Workshop #2
Silvia Zanotta
From trauma to resilience and dignity – a holistic approach. Hypnotic approaches for supporting helpers.

(17:00 – 18:30)

    Award Ceremony & Introduction of the Board of Directors: Bernhard Trenkle and Mark Jensen 
(18:30 – 19:00)

Social hour:
Rooms created for participants who have different interests
(19:00 – 20:00)
  Social hour:
Rooms hosted by ISH’s Board of Directors
(19:00 – 20:00)

 


 

Zapraszam do udziału w tym spotkaniu. Uczestnictwo jest nieodpłatne ale organizatorzy proszą o rozważenie dobrowolnych wpłat, jakie choćby w części pokryją koszty organizacyjne.


Rejestracja możliwa jest tu - https://ishhypnosis.silkstart.com/events/ish-virtual-event-june

Zachęcam również do aktywnego członkostwa w ISH (https://www.ishhypnosis.org/). Jestem przekonany, że każdy terapeuta, zwłaszcza pracujący z rodzinami, czy doceniający systemowe aspekty, może wiele skorzystać ze spotkań ze specjalistami pracującymi w innych kulturach Do ISH można się zapisać tu - https://ishhypnosis.silkstart.com/cpages/for-new-members. Świat jest obfity wielością rozwiązań, bogactwem indywidualnej czy systemowej różnorodności.

Do zobaczenia

Krzysztof Klajs


   REJESTRACJA NA ISH VIRTUAL EVENT 2022