ZGŁOSZENIE WYSTĄPIEŃ

ZGŁOSZENIA DO 31 STYCZNIA 2024
Zapraszamy do zgłaszania aktywnego udziału w kongresie. Zgłoszenia aktywnego udziału w Kongresie odbywają się przez system rejestracyjny. Przy rejestracji należy wybrać kategorię - prelegent lub współautor (jeśli osoba, z którą planuje Pan/ Pani prezentować już zgłosiła abstrakt).


NACIŚNIJ, ABY SIĘ ZAREJESTROWAĆ

Tematem spotkania jest hipnoza i współpraca.

Idea, jaka nam towarzyszy to promowanie różnych aspektów współpracy, między klinicystą a pacjentem, między nieświadomością a świadomością, między osobą a systemem.
Naszym szczególnym celem jest skupienie się na współpracy między:

- bardziej doświadczonym i młodym pokoleniem
- między różnymi kulturami i różnymi krajami.

Przewidujemy następujące wystąpienia:

  • warsztat - 90 minut
  • demonstracja kliniczna - 90 minut
  • wystąpienie podczas sympozjum - 20 minut
  • prezentacja badawcza - 20 minut
  • prezentacja plakatu

NACIŚNIJ, ABY SIĘ ZAREJESTROWAĆ